Køn og ligestilling

Åbn undermenuer...

Del 1: Køn i sociologisk perspektiv

1.1 Familien før og nu
1. Lav en liste over vigtige begreber i teksten.
2. Hvordan ser funktionalismen og marxismen forskelligt på familien?
3. Beskriv i korte træk, hvordan familien har ændret sig i Danmark siden 1950’erne. Inddrag evt. denne artikel :)
4. Hvilket udviklingsmønster kan dokumenteres i tabel 1.1, figur 1.4 og tabel 1.2?
5. Formulér tre hypoteser, der med inddragelse af sociologisk teori forklarer udviklingen.
6. Diskutér hvorfor kernefamilien stadig er en stærk norm, selv om nye familietyper er dukket op.

1.2 Socialisering hjemme og ude
1. Hvad kendetegner henholdsvis drenges og pigers primære og sekundære kønssocialisering? Inddrag dette eksperiment med drenge- og pigelegetøj lavet af BBC. Kom også gerne med eksempler fra jer selv eller søskende.
3. Hvad betyder kønsneutral/normkritisk pædagogik?
4. Sammenlign argumenterne for og mod kønsneutral pædagogik i boksen s. 29.

Forælder Morten ChristensenPædagog Jacob GraackPolitiker Stig Grenov, Kristendemokraterne
Syn på kønsneutral pædagogik
Syn på køn

1.3 Køn og uddannelsesinstitutioner
1. Hvad kan der udledes om, hvordan drenge og piger er i uddannelsessystemet? Brug figurer og tabeller s. 31-33
2. Redegør for Bourdieus begreber: social reproduktion, habitus og symbolsk vold. Kom med eksempler på sidstnævnte.
3. Vurdér om Bourdieu med sine begreber lægger mest vægt på aktør eller struktur.
4. Sammenlign synspunkter på dygtige piger og drenge i uddannelsessystemet i boksen s. 37. Supplér evt. med denne artikel.

1.7 Teorier om køn
I skal i grupper lave en præsentation af teorierne: biologisk og socialt køn, patriarkatsteori, diskursivt køn, intersektionalitet, valgfrit køn og mande- og maskulinitetsforskning. Præsentationen skal indeholde:
 
· Introduktion til hvem, der står bag teorien og hvornår den er opstået.
· Forklaring af vigtige begreber og teoriens overordnede bidrag til forståelsen af køn.
· Et bud på, hvad man kan bruge teorien til at forklare. Kan teorien bedst forklaring fastholdelse eller forandring af kønsstrukturer?
· Et argument til jeres diskussionsopgave: Har kønsarbejdsdelingen positive eller negative konsekvenser for individet og for samfundet?

En kort introduktion til Judith Butler

En kort introduktion til Simone de Beauvoir

Kimberlé Crenshaw forklarer intersektionalitet (TED-talk)