Køn og ligestilling

Åbn undermenuer...

Del 2: Køn i politisk perspektiv

2.1 Politik, magt og demokrati

1. Hvad forstår politologen Easton ved politik? Forklar og uddyb hans definition. Og hvad betyder det, at der er tale om et smalt politikbegreb?
 
2. Hvad forstås ved et bredt politikbegreb?
 
3. Forklar figur 2.2, 2.3 og 2.4. Til hver figur: kom med tre eksempler på politiske emner.
 
4. Hvad kendetegner i korte træk feminismens tre bølger? Hvad menes der med, at de tre bølger har udvidet politikbegrebet? Hvad har de tre bølger hver især fokuseret på i forhold til forældreskab?

 

2.2 Demokrati, repræsentation og deltagelse

1. Hvad er forskellen på direkte og repræsentativt demokrati?
 
2. Hvad er forskellen på mandatmodellen og på deskriptiv repræsentation?
 
3. Argumentér ud fra mandatmodellen imod synspunktet i boksen s. 92
 
4. Hvad kan udledes om deskriptiv repræsentation af tabel 2.1?
 
5. Hvilke former for politisk deltagelse findes? Hvilke former for politisk deltagelse handler empiri-boksene på s. 99 og s. 100 om?
 
6. Hvilke forskelle er der i mænds og kvinders måde at deltage politisk på?
 
7. Formulér med udgangspunkt i figur 2.11 og tabel 2.2 to hypoteser om mænds og kvinders politiske deltagelse
 
8. Hvad er værdipolitik og hvorfor fylder værdipolitiske problemstillinger ifølge Inglehart mere i dag sammenlignet med tidligere?