Forlaget Columbus

Økonomibogen (2. udg.)

  • Bogen

AfLene Nibuhr Andersen, Jakob Sinding Skött

Økonomibogen introducerer økonomiske problemstillinger fra de små tankeeksperimenter til de store, globale sammenhænge. De tre dele mikroøkonomi, makroøkonomi og international økonomi dækker til sammen det økonomiske kernestof i ungdomsuddannelsernes samfundsfag på a-niveau.

Økonomibogen er tilrettelagt, så den med øvelser, figurer og et rigt illustrationsmateriale understøtter en læreproces, der synliggør både målene i de enkelte kapitler og elevens udbytte af at arbejde med stoffet. På den måde lægger den op til en undervisning med høj elevaktivitet og løbende inddragelse af det skriftlige arbejde.

Til bogen hører hjemmesiden forlagetcolumbus.dk/oekonomibogen med supplerende opgaver og øvelser, der bygger videre på materialet i den trykte bog. Økonomibogen er del af en serie af grundbøger til samfundsfag a-niveau. Bøgerne udkommer både i trykte og digitale udgaver. Om forfatterne:

  • Lene Niebuhr Andersen er cand.mag. i samfundsfag og religion med sidefag i mellemøststudier. Lektor i samfundsfag, religion (STX) og economics (IB) på Nyborg Gymnasium. Er medforfatter på bøgerne ”Horisont – grundbog i religion” og ”Fag og læsning - på de gymnasiale uddannelser”.
  • Jakob Sinding Skött er ph.d. i statskundskab og lektor på Nyborg Gymnasium, hvor han underviser i samfundsfag og engelsk (STX) samt economics og global politics (IB).
Udgave2
Oplag3
Udgivelsesår2021
NiveauA-niveau
Antal sider284
FagSamfundsfag
ISBN978-87-7970-477-0
FormatPrisAntal 
Forlaget Columbus Bog   DKK 290,00 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 1 år DKK 107,50 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 2 år DKK 142,50 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 3 år DKK 161,25 inkl. moms

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)