Forlaget Columbus

Politikkens kernestof

Velkommen til bogens hjemmeside

Politikkens kernestof behandler kort og godt det centrale stofområde politik i samfundsfag på A-niveau. De centrale temaer er derfor:

  • politiske ideologier, skillelinjer, partiadfærd og vælgeradfærd
  • magt- og demokratiopfattelser samt rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene
  • politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng, herunder de politiske systemer i Danmark og EU

På denne side finder du supplerende materiale til bogen.

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)