Forlaget Columbus

Politikkens kernestof

  • Bogen

AfJesper Hjarsbæk

Politikkens kernestof behandler kort og godt det centrale stofområde politik i samfundsfag på A-niveau. De centrale temaer er derfor:

  • politiske ideologier, skillelinjer, partiadfærd og vælgeradfærd
  • magt- og demokratiopfattelser samt rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene
  • politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng, herunder de politiske systemer i Danmark og EU

Alle bogens kapitler åbnes med en case, præsenterer skridt for skridt centrale begreber og teorier og giver ”opskrifter” på fagets centrale færdigheder. Kapitlerne afsluttes med en eksamenslignende opgave, som giver mulighed for at anvende viden, begreber og teorier samt træne de forskellige skriftlige genrer, der står centralt i samfundsfag på A-niveau.

Bogens hjemmeside med supplerende materiale findes her

Jesper Hjarsbæk Rasmussen er cand.mag. i historie og samfundsfag og lektor på Nyborg Gymnasium. Han har tidligere skrevet bogen Politik – kultur, konflikt og konsensus (Columbus 2013) og er medforfatter til IP-bogen (Columbus 2018).

Udgave1
Oplag2
Udgivelsesår2022
NiveauA-niveau
Antal sider216
FagSamfundsfag
ISBN978-87-7970-671-2
FormatPrisAntal 
Forlaget Columbus Bog   DKK 290,00 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 1 år DKK 107,50 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 2 år DKK 142,50 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 3 år DKK 161,25 inkl. moms

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)