Forlaget Columbus

Populisme og identitetspolitik

Om bogen

Valget af Donald Trump som USA’s præsident, Brexit-afstemningens udfald og de højreorienterede partiers store fremgang i Europa koblet med en identitetspolitisk debat om minoriteters gruppedifferentierede rettigheder, politisk korrekthed og ”krænkelseskultur” udgør bagtæppet for vores politiske virkelighed i dag. I den verden, eleverne vokser op i, udvikler den politiske kultur sig i en ny retning - måske væk fra det liberale demokratis værdigrundlag?

Populisme og identitetspolitik skal gøre eleverne i stand til at forstå, analysere, diskutere og fortolke det politiske landskabs nye virkelighed. 

Populisme og identitetspolitik belyser, som den første undervisningsbog på markedet, to af de helt store nyere strømninger inden for politik, samt hvordan disse forstærker hinanden. Den teoretiske gennemgang og analyse af populismen og identitetspolitik, er forklaret i et letlæseligt og tilgængeligt sprog, der gør det nemt for eleverne at forstå de komplekse strukturer, der er på spil.

Bogen indeholder arbejdsspørgsmål, cases og skriftlige opgaver udformet som eksamensopgaver, der kan bringe begreberne fra de gennemgåede kapitlet i spil i undervisningen. Bogen indeholder ligeledes billeder, tabeller, figurer og infografik, der alt sammen er med til at levendegøre og visuelt formidle bogens indhold.

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)