Populisme og identitetspolitik

Læs mere

Chantal Mouffe, For a Left Populism

Cristóbal Kaltwasser, Case Mudde, Populism: A Very Short Introduction

Dani Rodrik: Populism and the Economics og Globalisation. Søges frem via Google. 

Francis Fukuyama, Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment

Jan-Werner Müller, Hvad er populisme?

Mogens Herman Hansen, Hvordan forvrænger populismen demokratiet?

Ronald Inglehart, Pippa Norris: Trump, Brexit, and the Rise of Populism: Economic Have-Nots and Cultural Backlash: papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm

Silas Marker, Vincent F. Hendricks, Os og dem