Populisme og identitetspolitik

Powerpoints

Her findes de powerpoints, der kan anvendes i forbindelse med undervisning baseret på Populisme og Identitetspolitik. Siden vil løbende opdateres med flere powerpoints.