Forlaget Columbus

Midt i en krisetid

Velkommen til bogens hjemmeside

Midt i en krisetid behandler fire aktuelle kriser, som givetvis kommer til at sætte deres præg på det 21. århundrede. De fire kriser er coronakrisen, demokratiets krise, tillidskrisen samt krisen mellem USA og Kina. Bogen giver dermed et bud på, hvordan man kan arbejde med kriser inden for økonomi, politik, sociologi og international politik.

På bogens hjemmeside kan du finde ekstramateriale til at arbejde videre med bogens indhold. 

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)