Forlaget Columbus

Metodebogen

Figur 1.1: Fra videnskabsfag til skolefag
Figur 1.3: En simpel samfundsfaglig model
Figur 1.4: Eastons model af det politiske system
Figur 1.5: Begreber, modeller og teorier
Figur 1.6: De taksonomiske niveauer
Figur 1.7: Alkoholforbrug blandt unge, år 2000 og 2013 (eller nærmeste år)
Figur 1.9: Induktiv og deduktiv fremgangsmåde
Figur 1.10: Den uafhængige og den afhængige variabel
Figur 1.11: Antallet af personer der drukner i swimmingpools korreleret med antal film, som skuespil
Figur 1.12: Operationalisering
Figur 1.13: Innovationsproces i samfundsfag
Figur 2.1: Voxmeters prognose sammenholdt med valgresultat juni 2015. Procent.
Figur 2.10: Udvikling i indvandrere og efterkommere fordelt på oprindelse. 1980-2016. Indeks 1980 =
Figur 2.11: Udvikling i indvandrere og efterkommere fordelt på oprindelse. 1980-2016. Indeks 1980 =
Figur 2.12: Sammensætning af indvandrere og efterkommere i Danmark 2016. Procent
Figur 2.13: Udvikling i sammensætning af indvandrere og efterkommere 1980-2016. Procent
Figur 2.21: Lorenz-kurve over indkomstfordelingen 2014
Figur 2.22: Lorenzkurver for indkomstfordelingen 1985 og 2014
Figur 3.1: Laswells kommunikationsmodel
Figur 3.2: Toulmins argumentationsmodel
Figur 3.3: En diskurs
Figur 3.4: En liberal skattediskurs
Figur 4.1: Stikprøve: Tilfældig og stratificeret udvælgelse
Figur 5.3: Interview med en enkelt person, enten struktureret, semistruktureret eller ustruktureret
Figur 5.4: Fokusgruppeinterview med en tovholder
Figur 5.6: Operationalisering
Figur 5.8: Interviewøvelse - rollefordeling
Figur 5.10: Induktiv eller deduktiv fremgangsmåde
Figur 5.12: Et grafisk kodetræ
Figur 6.1: Operationalisering af spørgsmål
Figur 7.1: Udvikling i indkomstulighed i Danmark. 1987-2015. Gini-koefficient
Figur 7.2: Indkomstulighed i OECD-lande. Gini-koefficient. 2016
Figur 7.4: Resultat fra PISA 2000
Figur 9.1: Samfundsvidenskabelig metode
Figur 9.2: Videnskabsteori og ideologi
Figur 9.3: Begreber, modeller, teorier og videnskabsteori
Figur 9.4: Den videnskabelige basismodel
Figur 9.5: Hvilken side hælder samfundsvidenskaberne til?
Figur 9.6: Induktion
Figur 9.7: Hypotetisk-deduktiv metode
Figur 9.8: Den hermeneutiske cirkel
Figur 10.2: Spørgeordenes placering i de taksonomiske niveauer
Figur 10.3: - eksempel på, hvordan man læser en opgaveformulering
Eksempel på udlednings-opgave, eksamen 2014
Figur 10.4: Eksempel på en diskussion med inddragelse af international politik-teori
Figur 10.5: Arbejdsprocessen i en synopsis er formet som et timeglas
Figur 11.1: Faser i SRP-forløbet
 • Figur 1.1: Fra videnskabsfag til skolefag
 • Figur 1.3: En simpel samfundsfaglig model
 • Figur 1.4: Eastons model af det politiske system
 • Figur 1.5: Begreber, modeller og teorier
 • Figur 1.6: De taksonomiske niveauer
 • Figur 1.7: Alkoholforbrug blandt unge, år 2000 og 2013 (eller nærmeste år)
 • Figur 1.9: Induktiv og deduktiv fremgangsmåde
 • Figur 1.10: Den uafhængige og den afhængige variabel
 • Figur 1.11: Antallet af personer der drukner i swimmingpools korreleret med antal film, som skuespil
 • Figur 1.12: Operationalisering
 • Figur 1.13: Innovationsproces i samfundsfag
 • Figur 2.1: Voxmeters prognose sammenholdt med valgresultat juni 2015. Procent.
 • Figur 2.10: Udvikling i indvandrere og efterkommere fordelt på oprindelse. 1980-2016. Indeks 1980 =
 • Figur 2.11: Udvikling i indvandrere og efterkommere fordelt på oprindelse. 1980-2016. Indeks 1980 =
 • Figur 2.12: Sammensætning af indvandrere og efterkommere i Danmark 2016. Procent
 • Figur 2.13: Udvikling i sammensætning af indvandrere og efterkommere 1980-2016. Procent
 • Figur 2.21: Lorenz-kurve over indkomstfordelingen 2014
 • Figur 2.22: Lorenzkurver for indkomstfordelingen 1985 og 2014
 • Figur 3.1: Laswells kommunikationsmodel
 • Figur 3.2: Toulmins argumentationsmodel
 • Figur 3.3: En diskurs
 • Figur 3.4: En liberal skattediskurs
 • Figur 4.1: Stikprøve: Tilfældig og stratificeret udvælgelse
 • Figur 5.3: Interview med en enkelt person, enten struktureret, semistruktureret eller ustruktureret
 • Figur 5.4: Fokusgruppeinterview med en tovholder
 • Figur 5.6: Operationalisering
 • Figur 5.8: Interviewøvelse - rollefordeling
 • Figur 5.10: Induktiv eller deduktiv fremgangsmåde
 • Figur 5.12: Et grafisk kodetræ
 • Figur 6.1: Operationalisering af spørgsmål
 • Figur 7.1: Udvikling i indkomstulighed i Danmark. 1987-2015. Gini-koefficient
 • Figur 7.2: Indkomstulighed i OECD-lande. Gini-koefficient. 2016
 • Figur 7.4: Resultat fra PISA 2000
 • Figur 9.1: Samfundsvidenskabelig metode
 • Figur 9.2: Videnskabsteori og ideologi
 • Figur 9.3: Begreber, modeller, teorier og videnskabsteori
 • Figur 9.4: Den videnskabelige basismodel
 • Figur 9.5: Hvilken side hælder samfundsvidenskaberne til?
 • Figur 9.6: Induktion
 • Figur 9.7: Hypotetisk-deduktiv metode
 • Figur 9.8: Den hermeneutiske cirkel
 • Figur 10.2: Spørgeordenes placering i de taksonomiske niveauer
 • Figur 10.3: - eksempel på, hvordan man læser en opgaveformulering
 • Eksempel på udlednings-opgave, eksamen 2014
 • Figur 10.4: Eksempel på en diskussion med inddragelse af international politik-teori
 • Figur 10.5: Arbejdsprocessen i en synopsis er formet som et timeglas
 • Figur 11.1: Faser i SRP-forløbet

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)