Forlaget Columbus

Blå Danmarkshistorier

  • Bogen

Af Claus Lasse Frederiksen og Jesper Romme Fischer

Blå danmarkshistorier er en tematisk udgivelse, der sætter fokus på søfartens betydning for udviklingen i Danmarks historie. Bogen gør det muligt at bringe historien om Danmark som søfartsnation helt ind i undervisningen på gymnasieuddannelserne og skabe nysgerrighed, begejstring og viden om den blå verden blandt eleverne.

Bogen er bygget op i seks kapitler. De fem første kapitler er opbygget kronologisk og har hver deres nedslag på forskellige tidspunkter i historien, fra de store opdagelsers tid i slutningen af 1400-tallet og frem til i dag.

Hvert af disse kapitler tager udgangspunkt i fem klassiske aktører inden for den maritime verden: Kongen, købmanden, søens folk, krigssejleren og rederen. Det sidste kapitel, sømanden, undersøger søfolks egne oplevelser og beskrivelser af den maritime verden, og hvordan sømanden og hans verden er blevet fremstillet i litteratur, film, musik, kunst etc.

Bogens kapitler kan både læses sammenhængende og hver for sig. Kapitlerne har desuden et integreret historisk- og teoretisk metodefokus, der understøtter arbejdet med kompetencemålene i de gymnasiale læreplaner.

Udgave1
Oplag1
Udgivelsesår2020
NiveauA- og B-niveau
Antal sider206
FagHistorie
ISBN978-87-7970-653-8
FormatPrisAntal 
Forlaget Columbus Bog   DKK 260,00 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 1 år DKK 71,25 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 2 år DKK 90,00 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 3 år DKK 107,50 inkl. moms

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)