Forlaget Columbus

Danmarkshistorie mellem erindring og glemsel (2. udg.)

  • Bogen

AfKristian Iversen, Ulla Nedergård Pedersen

Danmarkshistorie mellem erindring og glemsel giver en solid introduktion til feltet erindringshistorie og hjælper til at besvare hvordan og hvorfor bestemte begivenheder i Danmarkshistorien skaber national identitet, udløser offentlig debat eller bruges til at legitimere aktuel politik.

I den nye udgave er hele bogen opdateret og desuden forsynet med to helt nyskrevne kapitler om henholdsvis Danmarks kolonitid og om velfærdsstatens historie.

Bogen indeholder stadig et teoriafsnit med introduktion til erindringshistorisk teori og metode. Herefter laves fem erindringshistoriske nedslag i Danmarkshistorien, der har betydning for nutidens danske selvforståelse: Vikingetiden, Danmarks kolonitid, 1864-1920, besættelsestiden og kampen om velfærdsstatens historie.

Bogen dækker derfor centralt kernestof og giver elever og lærere konkrete analysestrategier til at lave erindringshistoriske undersøgelser i den almindelige historieundervisning eller i forbindelse med SRP, SSO, flerfaglige forløb og studieture.

  • Kristian Iversen er lektor i historie og samfundsfag på Gefion Gymnasium
  • Ulla Nedergård Pedersen er lektor i historie og samfundsfag på Christianshavns Gymnasium
Udgave2
Oplag1
Udgivelsesår2020
NiveauA- og B-niveau
Antal sider240
FagHistorie
ISBN978-87-7970-597-5
FormatPrisAntal 
Forlaget Columbus Bog   DKK 340,00 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 1 år DKK 107,50 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 2 år DKK 142,50 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 3 år DKK 161,25 inkl. moms

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)