Forlaget Columbus

Evaluering i socialt arbejde, 3. udgave

  • Bogen

Af Anette Falcher og Peter Bundesen

Socialarbejdere mødes i stigende grad med krav om at dokumentere, på hvilket grundlag de beslutter en social indsats, hvordan de udfører den, og hvilken effekt den har. Kort sagt: Socialarbejdere skal kunne vise deres værd. Foruden de øgede krav til dokumentation i det sociale arbejde er der også fokus på, at arbejdet så vidt muligt skal foregå med metoder, som man ved virker, og det gør evaluering til et vigtigt redskab til at udvikle socialt arbejde.

Nu kommer Anette Falcher og Peter Bundesens bog: Evaluering i socialt arbejde i en ny 3. udgave. Ud over en generel opdatering er der tilføjet et kapitel om responsiv evaluering. Endvidere har forfatterne inddraget Nora Elmatari som medforfatter til kapitlet om dokumentation som forudsætning for evaluering.

Bogen retter sig primært mod studerende på socialrådgiver- og pædagoguddannelserne

Udgave3
Oplag1
Udgivelsesår2023
Antal sider112
ISBN978-87-7970-791-7
FormatPrisAntal 
Forlaget Columbus Bog   DKK 175,00 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 1 år DKK 124,38 inkl. moms

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)