Forlaget Columbus

Veje til velfærdsstaten

Veje til velfærdsstaten
  • Bogen

Af Jeppe Jensen

Hvor tit tænker du på velfærdsstaten? Sikkert ikke så tit. Alligevel er velfærdsstaten hele tiden til stede i vores liv. Fra vi første gang slår øjnene op, gennem vores barndom og uddannelsestid, som en følgesvend gennem vores arbejdsliv og ikke mindst i vores livs efterår. Velfærdsstaten er der – på godt og på ondt.

Veje til velfærdsstaten – historien om velfærdsstaten og velfærdsprofessionerne retter sig særligt mod det professionsrettede HF, men kan bruges på alle ungdomsuddannelser, hvor den kaster lys på de sider af velfærdshistorien, som er væsentlige for vores forståelse af vores moderne samfund. Og ikke mindst hvilken rolle forskellige professioner spiller i velfærdssamfundet. Gennem den historiske forståelse kan eleverne både blive klogere på samfundet, på sig selv og på deres fremtidige jobmuligheder.

Historien om velfærdsstaten i Danmark trækker spor langt tilbage i historien og er altså ikke et nyt og moderne fænomen. Men velfærdssamfundet og velfærdsstaten har ændret sig meget gennem tiden. Fra at være et skønsprincip, hvor ikke alle kunne modtage hjælp uden at miste rettigheder, til at være et omsiggribende system, hvor det er muligt at få forskellige former for velfærdsydelser gennem livet. Fra SU til folkepension. Fra uddannelse til lægehjælp. Og meget mere.

Centralt i velfærdssamfundet står en række professioner som blandt andet pædagogen, sygeplejersken og politibetjenten. Professioner, hvor arbejdet i høj grad bærer præg af velfærdssamfundets ønsker og behov. Men hvad kendetegner overhovedet sådanne professioner? Hvad er historien bag og forbindelsen til velfærdsstaten for en profession som politibetjent? Som sygeplejerske? Eller pædagog?

Udgave1
Oplag1
Udgivelsesår2024
NiveauB- og A-niveau
FagHistorie

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)