Forlaget Columbus

Klar til KS

  • Bogen
  • Anmeldelser

AfSøren Kauffeldt, Lasse Nielsen, Peter Weiss Poulsen

I denne bog er der fokus på, hvordan historie, samfundsfag og religion bidrager til samarbejdet i Kultur- og samfundsfag (KS) på HF. Bogen er bygget sådan op, at du får et overblik over centrale begreber i de enkelte fag og en indsigt i, hvordan den fællesfaglige og enkeltfaglige eksamen forløber.

  • Kapitel 1: Hvad er kultur- og samfundsfag (KS)
  • Kapitel 2: Historie – begreber, metode, figurer og værktøjskasser
  • Kapitel 3: Samfundsfag – begreber, teori, metode, modeller og figurer
  • Kapitel 4: Religion – begreber, metode, modeller og figurer
  • Kapitel 5: KS-prøve og enkeltfaglig eksamen

Det er ikke hensigten, at bogen skal erstatte andet materiale, hvorfor en forståelse for begreberne, modellerne og figurerne er en forudsætning for, at du får det fulde udbytte af at anvende den. Dette materiale er tænkt som et forsøg på at skabe overblik over store dele af kultur- og samfundsfag. I den daglige undervisning kan bogen fungere som et noteapparat, hvorfra der kan trækkes viden og overblik – ’en lille hjælper’, så du er ”Klar til KS!”

udgivelsen ”Klar til KS” er en meget overskuelig metode/teori-bog til KS-undervisningen, der på meget pædagogisk vis gennemgår fagenes centrale begreber, metoder og teorier. Forfatternes valg af begreber og teorier ligger fint i tråd med de temaer, der typisk arbejdes med i KS-undervisningen. På den måde bliver bogen både brugbar og relevant. Bogens formål er at give et overblik over centrale begreber i de enkelte fag. Bogen indledes med et kort afsnit om hvad KS-faget går ud på og hvilke faglige mål, der er i faget. Dernæst er bogen opdelt i tre kapitler, der hver dækker begreber, teorier og metoder fra de tre KS-fag. Det sidste kapitel er et kort afsnit om den fællesfaglige KS-prøve inkl. vejledning i det skriftlige produkt, samt en kort introduktion til rammerne for den enkeltfaglige eksamen. Bogen kan ikke stå alene i undervisningen, men kan bruges som et supplement eller opslagsværk til begreber, metoder og teorier.

Christina Olsson / Noter

Udgave1
Oplag1
Udgivelsesår2020
NiveauC- og B-niveau
Antal sider180
FagKultur og samfundsfag (KS), Historie, Religion, Samfundsfag
ISBN978-87-7970-621-7
FormatPrisAntal 
Forlaget Columbus Bog   DKK 260,00 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 1 år DKK 107,50 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 2 år DKK 142,50 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 3 år DKK 161,25 inkl. moms

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)