Forlaget Columbus

Religion på kryds og tværs

  • Bogen

Af Bodil Junker Pedersen, Dorte Ziggy Thelander, Tine Overlund Roost og Carsten Lykke-Kjeldsen

Religion på krydsog tværs kan bruges til fagets “4. emne” med temaerne køn, rusmidler, satanisme og ånder. Samtidig klæder bogen eleverne på til at skrive SRP og SSO med inddragelse af religion. Det tværfaglige sigte kan desuden bruges på HF's kultur og samfundsfags-gruppe.

Foruden en metodisk og videnskabsteoretisk værktøjskasse til de større opgaver sætter udgivelsen fokus på de nye kompetencemål: Det globale, digital dannelse, karrierelæring og innovation.

Bogens forfattere er alle erfarne undervisere med flere udgivelser bag sig:

  • Carsten Lykke-Kjeldsen: Begrebsnøglen til Religion, Systime 2016, kapitler i Fokus, Gyldendal.
  • Bodil Junker Pedersen: Biologi C+B, Systime, 2008, Religion efter Reformen, Systime 2009, Grundbogen til Religion C, Systime 2012, Begrebsnøglen til Religion, Systime 2016.
  • Tine Overlund Roost: Begrebsnøglen til Religion, Systime, 2016
  • Dorte Ziggy Thelander: Religion: teori-fænomenologi-metode, Systime 2010, Grundbogen til religion C, Systime 2012. Religion og etik, Systime 2016.
Udgave1
Oplag1
Udgivelsesår2021
NiveauC-niveau
Antal sider224
FagReligion
FormatPrisAntal 
Forlaget Columbus Bog   DKK 320,00 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 1 år DKK 90,00 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 2 år DKK 125,00 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 3 år DKK 142,50 inkl. moms

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)