Forlaget Columbus

Krigens historie

Velkommen til bogens hjemmeside

Krig er en af historiens store drivkræfter. Krigens historie har fokus på tre krige, der alle markerer et nybrud i forhold til tidligere krige, men også på flere punkter ligner hinanden. De tre krige er Trediveårskrigen (1618-1648), Første Verdenskrig (1914-1918) og nutidens krig mod Islamisk Stat. Desuden indeholder bogen et afsluttende kapitel om fremtidens krige.

På denne side finder du supplerende materiale i form af analysemodeller, ekstra litteratur samt bogens figurer.

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)