Forlaget Columbus

Krigens historie

  • Bogen
  • Anmeldelser

AfJeppe Bæk Meier, Rasmus Thestrup Østergaard

Krig er mange ting. Krige kan være angrebskrige eller forsvarskrige. De kan have politiske eller religiøse årsager. De kan være krige mellem stater eller borgerkrige.

Denne bog undersøger en af historiens store drivkræfter. Fokus er tre af de krige, som har haft størst betydning, ikke kun for den tid de foregik i, men også for tiden efter: Trediveårskrigen, der udspillede sig i perioden 1618-1648, Første Verdenskrig, der fandt sted fra 1914 til 1918, samt krigen mod terrororganisationen Islamisk Stat, der for alvor brød ud i 2014.

De tre krige er valgt, fordi de alle markerer et nybrud i forhold til tidligere krige. Samtidig er de alle moderne krige, der på flere punkter kan minde om hinanden.

For at give det nødvendige metodiske og teoretiske apparat til arbejdet med en eller flere af disse krige præsenteres krigen først som alment fænomen. I dette indledende kapitel introduceres også de metoder og tilgange, som vil blive brugt i studiet af de enkelte krige.

★★★★★ "Denne bog er en sjældent flot gennemarbejdet og didaktiseret udgivelse. Titlen er naturligvis noget prætentiøs, men eftersom indholdet omhandler tre af de mest revolutionerende krige – Trediveårskrigen, Første Verdenskrig og krigen mod Islamisk Stat (de markerer ”alle et nybrud i forhold til tidligere krige”) – med de mest vidtrækkende konsekvenser (om den sidste er det imidlertid svært at udtale sig endnu), så giver bogen faktisk et glimrende overblik over krigens historie fra 1618-2017. I det indledende kapitel præsenteres læseren for en lang række teoretiske overvejelser om 1) krigens væsen, 2) krigens elementer, 3) de militære nybrud efter 1500 og 4) krigen i erindringen. Det er svært ikke at blive begejstret for et undervisningsmateriale, der er fuldstændig afstemt i forhold til den opgave, det har sat sig for at behandle: krigen som en væsentlig historisk drivkraft. Det må have været et kæmpe arbejde, for alt er lavet fra bunden af. For eksempel er mange af kilderne nyoversatte, og kildematerialet er i det hele taget originalt. Til hvert kapitel bringes for eksempel romanuddrag. At der ikke er fundet plads til billedkunsten, er lidt ærgerligt, især når der i hvert kapitel sættes fokus på propagandaens rolle i krigen. Det overordnede greb er den komparative tilgang, og hver af de tre nedslag afsluttes med det samme skema, hvor der skal gøres rede for den pågældende krigs struktur/aktørniveau, årsager og forløb og krigen i erindringen. Skemaet er naturligvis også den skabelon, de enkelte kapitler er skåret over. Det giver struktur, klarhed og overblik. Til sidst skal bogen roses for ikke at skamride den kildekritiske metode, men derimod operere med en langt mere frugtbar tilgang, som de med en noget vag betegnelse kalder for en ”undersøgelse”. I sammenhængen giver det imidlertid god mening, for åbenheden i tilgangen giver plads til, at man selv skal kunne vurdere, hvilken tilgang eller analysemodel (analysemodeller til tekster, krigsmindemærker og fiktionstekster findes på hjemmesiden) der vil egne sig bedst i den givne sammenhæng. Alt i alt et gedigent stykke arbejde, der viser krigens utrolig mange aspekter. Lige fra krudt og kugler på slagmarken til historikernes klogen sig på emnet. Gak hen og klog med!"

Morten Lassen / Gymnasieskolen

"Undervejs gennem bogen mærker man tydeligt forfatternes pædagogiske baggrund som gymnasielærere - for eksempel i valget af tabeller og figurer, men nok allermest for deres aldeles glimrende landkort, som denne anmelder måske aldrig har set bedre. [...] Samlet set skal forlaget dog endnu en gang roses for en glimrende og yderst relevant udgivelse. [...] Men mest skal forfatterne roses for en vældig brugbar undervisningsbog om et ellers meget forsømt emne."

Ole Fournais / Uddannelsesbladet

Udgave1
Oplag1
Udgivelsesår2017
NiveauA-niveau
Antal sider192
FagHistorie
ISBN978-87-7970-366-7
FormatPrisAntal 
Forlaget Columbus Bog   DKK 260,00 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 1 år DKK 107,50 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 2 år DKK 142,50 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 3 år DKK 161,25 inkl. moms

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)