Krigens historie

Åbn undermenuer...

Model til fremstillingsanalyse

1. Problemstilling

Hvilken problemstilling er bestemmende for undersøgelsen af fremstillingen?

2. Analyse

 • a. Hvilken teksttype er der tale om?
 • b. Hvem er afsenderen? Er afsenderen en faglig autoritet?
 • c. Hvornår er teksten skrevet? Er det en ældre eller nyere fremstilling?
 • d. Hvad er tekstens tema?
 • e. Hvilken historisk kontekst danner baggrund for tekstens tema?
 • f. Indeholder teksten bestemte påstande?
 • g. Hvad er hovedelementerne i forklaringen på en historisk begivenhed eller et historisk forløb? Lægger teksten vægt på bestemte aktører eller strukturer? Er tilgangen idiografisk eller nomotetisk?
 • h. Hvordan vægter teksten bestemte faktorer og årsagssammenhænge? Lægger forfatteren mest vægt på politiske, økonomiske og sociale, teknologiske eller kulturelle og religiøse forhold?

3. Svar

 • a. Hvilket svar på problemstillingen kan teksten give?
 • b. Er svaret overbevisende? Er det underbygget med henvisninger til pålideligt materiale. Hvilke kilder og andre fremstillinger bygger teksten på?
 • c. Er teksten præget af bestemte ideologiske synspunkter?
 • d. Er der udviklingstræk, konflikter eller begivenheder i forfatterens samtid, der har betydning for teksten?
 • e. Er teksten samlet set relevant for besvarelsen af problemstillingen?

Modellen er udarbejdet med udgangspunkt i Robert Rauh: Methodentrainer Geschichte, Cornelsen 2010, s. 58-59 og Anders Hassing og Christian Vollmond: Fra fortid til historie, Columbus 2013, s. 39-44, 48, 141-142.