Forlaget Columbus

EU's udfordringer

VELKOMMEN TIL BOGENS HJEMMESIDE

Er euroen rustet til endnu en krise? Kan EU forene klimapolitik med sikkerhedspolitik? Og hvorfor er en skilsmisse mellem Storbritannien og EU så svær?

Denne bog præsenterer og diskuterer den aktuelle udvikling inden for EU’s vigtigste politikområder og vigtige dilemmaer for EU-samarbejdet.

Første del af bogen er en grundbog med relevant kernestof om politik, magt, integration og demokrati i EU. Anden del indeholder 12 aktuelle cases, der belyser EU’s økonomiske, sikkerhedspolitiske og demokratiske udfordringer. Denne inddeling gør eleverne i stand til at diskutere EU’s formål og samarbejde inden for de forskellige politikområder.

Bogen er rettet mod undervisningen i samfundsfag på de gymnasiale uddannelser, hvor dens indhold dækker kernestof for både A- og B-niveau. Bogen er tilpasset de nyeste læreplaner for STX, HHX, HTX og HF. 

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)