Forlaget Columbus

Sociologibogen

Velkommen til bogens hjemmeside

Sociologibogen introducerer og opdaterer det sociologiske kernestof i undervisningen med fokus på de grundlæggende problemstillinger, som sociologer beskæftiger sig med, og de mange forskellige teoretiske svar.

I bogen får de klassiske sociologer nyt liv, ligesom nye teoretiske perspektiver kaster lys over en lang række aktuelle fænomener fra uddannelse og seksualitet til sociale afvigelser og demokratisk politik.

Bogen kan derfor læses tematisk i undervisningsforløb, som opslagsværk over teoretikere fra Emile Dürkheim til Jürgen Habermas eller kronologisk som sociologiens historie.

På den måde fungerer bogen både som en solid indføring i en disciplin og et inspirationskatalog til undervisning og opgaveskrivere.

Sociologibogen er andet bind i Columbus’ nye serie af grundbøger til samfundsfag på A-niveau.

Sociologibogen er tilrettelagt, så den med øvelser, figurer og et rigt illustrationsmateriale understøtter en læreproces, der synliggør både målene i de enkelte kapitler og elevens udbytte af at arbejde med stoffet.
På den måde lægger den op til en undervisning med høj elevaktivitet og løbende inddragelse af det skriftlige arbejde.

Søren Juul er forsker og underviser (lektor) på Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.

Jørgen Elm Larsen er forsker og under­viser (lektor) ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet.

Jytte Kristensen er cand.scient.soc. (socialvidenskab og uddannelsesforskning).

Køb bogen

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)