Økonomi - principper, praksis og perspektiver

Generelle links til Økonomi - principper, praksis og perspektiver

Der findes masser af links med økonomisk indhold. Nedenfor præsenteres en række links som kan interesse i forbindelse med projekter, studieretningsprojekter og større opgaver.

Dansk Økonomi

Indeholder halvårlige rapporter med opdaterede makrodata, prognoser og tematiske artikler. Uafhængigt organ.

Mulighed for selv at sammensætte data fra Danmarks officielle statistikproducent.

Publicerer en række rapporter om udviklingen i dansk økonomi, men også masser af policy-orienterede økonomiske analyser.

Publikationen Skandinavisk Økonomi indeholder opdaterede data, progonoser m.v.

Arbejderbevægelsens økonomiske analyseinstitut. Her er samtlige publikationer. Især skal man være opmærksom på materiale omhandlende fordeling og velfærd.

International økonomi
Der findes et uoverskueligt antal hjemmesider med relevant statistik for udviklingen i enkeltlande, regioner, grupper af lande og internationalt. Kun hjemmesider fra de mest centrale aktører er medtaget.

Brug statistik-delen - dele af den er gratis. Dækker kun medlemslande

Også masser af data. Brug World Economic Outlook, hvor der er link til data i Excel-format

Især data vedrørende udviklingsproblematikken. Gå til Data and Research og World Development Indicators. World Development Report indeholder opdaterede data, men er ikke gratis.

International handelsstatistik - så er det her...

Data fra Human Development Report kan downloades. Bl.a. landebaseret HDI-statistik m.m. Du kan også selv sammensætte dine tabeller og downloade i Excel-format (http://hdr.undp.org/statistics/data/rc_2005.cfm)

Indeholder data vedrørende løn, migration m.v.

Økonomisk teori
Økonomisk teori er der masser af på WWW. Bl.a. giver opslag i den engelske udgave af Wikipedia en uddybning af det teoretiske stof. Mange læreranstalter har også forelæsningsnoter liggende på nettet. Det gælder fx polit-studiet vd Kbh.'s Universitet. Endelig er der sites tilknyttet lærebøger. Vi har her valgt enkelte udvalgte steder.

Hjemmeside til Gärtner, Macroeconomics. Indeholder masser af interaktivt materiale og yderligere links

En omfattende hjemmeside med indgange til personer, teorier og temaer.