Forlaget Columbus

Økonomiens kernestof

Velkommen til bogens hjemmeside

Velkommen til hjemmesiden for Økonomiens kernestof hvor du finder supplerende materiale. Bogen behandler kort og godt det centrale stofområde økonomi i samfundsfag på A-niveau. De centrale temaer er

  • Velfærdsprincipper og forholdet mellem stat, civilsamfund og marked, herunder markedsmekanismen og politisk påvirkning heraf
  • Globaliseringens og EU's betydning for den økonomiske udvikling i Danmark, herunder konkurrencevne og arbejdsmarkedsforhold
  • Makroøkonomiske sammenhænge, bæredygtig udvikling, målkonflikter og styring nationalt, regionalt og globalt.

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)