Forlaget Columbus

Økonomiens kernestof

  • Bogen
  • Anmeldelser

AfJacob Graves Sørensen

Økonomiens kernestof behandler kort og godt det centrale stofområde økonomi i samfundsfag på A-niveau. De centrale temaer er derfor:

  • velfærdsprincipper og forholdet mellem stat, civilsamfund og marked, herunder markedsmekanismen og politisk påvirkning heraf
  • globaliseringens og EU’s betydning for den økonomiske udvikling i Danmark, herunder konkurrenceevne og arbejdsmarkedsforhold
  • makroøkonomiske sammenhænge, bæredygtig udvikling, målkonflikter og styring nationalt, regionalt og globalt.

Alle bogens kapitler åbnes med en case, præsenterer skridt for skridt centrale begreber og teorier og giver ”opskrifter” på fagets centrale færdigheder. Kapitlerne afsluttes med en eksamenslignende opgave, som giver mulighed for at anvende viden, begreber og teorier samt træne de forskellige skriftlige genrer, der står centralt i samfundsfag på A-niveau.

Bogens hjemmeside med supplerende materiale findes her.

Jacob Graves Sørensen er cand.mag og art. med samfundsfag som hovedfag. Han har skrevet en lang række grund- og temabøger til samfundsfag og til faget international økonomi.

"Når en forfatter giver sig i kast med et projekt med et meget ofte både kompliceret og tværgående stof som samfundsøkonomi, kan det – viser erfaringer fra andre lignende bøger – være uhyre svært at skabe den nødvendige balance mellem teori og empiri for vore elever og kursister. Men det er opnået på alle måder i denne meget vellykkede bog – ikke mindst takket være de talrige figurer, tabeller og øvelser!"

Ole Fournais / Uddannelsesbladet, 21.12.21

Udgave1
Oplag2
Udgivelsesår2022
NiveauA-niveau
Antal sider240
FagSamfundsfag
ISBN978-87-7970-680-4
FormatPrisAntal 
Forlaget Columbus Bog   DKK 290,00 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 1 år DKK 107,50 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 2 år DKK 142,50 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 3 år DKK 161,25 inkl. moms

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)