Ideologier og diskurser

Åbn undermenuer...

Diskursteoretikere i oversigtsform

En fin oversigt over centrale diskursteoretikere findes på: http://diskurs.hum.aau.dk/diskurs.htm

Hvis man følger dette link, vil man se, at der er mange forskellige teoretiske tilgange til  diskursbegrebet men der er også nogle fællespræg i forholdet mellem sprog og virkelighed:

  • Opfattelsen af, at virkeligheden får betydning gennem sproget.
  • Sproget er struktureret i mønstre eller diskurser, dvs. i et antal systemer, hvor betydningerne skifter fra diskurs til diskurs.
  • Mønstrene vedligeholdes og forandres i diskursive praksisser. Diskursen er selv underlagt regler (sproglige, grammatiske, sociale normer), samtidig med at den selv skaber sociale regler og relationer.
  • Vedligeholdelsen og forandringen af mønstrene sker i konkrete sammenhænge sociale praksisser - hvor sproget er i brug.