Forlaget Columbus

Klima og bæredygtighed

Velkommen til bogens hjemmeside

Denne temabog gør det muligt at forholde sig til vores samtids afgørende udfordring samtidig med at centralt samfundsfagligt kernestof sættes i spil. Klima og bæredygtighed gør status over klimaforandringerne og behandler en række sociologiske, politiske og økonomiske spørgsmål:

Klimatiske spørgsmål:

 • Hvad er status på klimaforandringerne?
 • Hvorfor ændrer klimaet sig?
 • Hvad er hovedårsagerne til de menneskeskabte klimaforandringer?
 • Hvad karakteriserer den antropocæne tidsalder?

Sociologiske spørgsmål:

 • Hvordan kan vi forklare individernes klimaadfærd?
 • Har vi ret til forbrug eller pligt til mådehold?
 • Er vi på vej til at blive bæredygtige forbrugere?
 • Hvorfor er der stigende tilslutning til klimabevægelser?

Politiske spørgsmål:

 • Hvilken rolle spiller FNs og EUs klimapolitik i kampen mod klimaforandringerne?
 • Hvad karakteriserer den danske klimapolitik?
 • Hvordan agerer de danske politiske partier ift. vælgerne omkring klimaspørgsmålet?
 • Hvilken demokratisk indflydelse har borgerne på klimapolitikken?
 • Hvilken rolle spiller kommunerne i udviklingen og implementeringen af klimapolitikken?

Økonomiske spørgsmål:

 • Giver det mening at tænke i en vækstbaseret samfundsøkonomi, når Jordens ressourcer er begrænsede?
 • Hvordan påvirker klimaforandringerne økonomien?
 • Hvordan kan vi med økonomiske instrumenter bekæmpe klimaforandringerne?
 • Hvad er Doughnut-økonomi, og er det svaret på ubalancen mellem økonomi og hensynet til klimaet?
 • Er grøn vækst svaret på en ny økonomi?

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)