Klima og bæredygtighed

Om bogen

Denne temabog gør det muligt at forholde sig til vores samtids afgørende udfordring samtidig med at centralt samfundsfagligt kernestof sættes i spil.

Klima og bæredygtighed gør status over klimaforandringerne og behandler en række sociologiske, politiske og økonomiske spørgsmål:

Klimatiske spørgsmål:
- Hvad er status på klimaforandringerne?         
- Hvorfor ændrer klimaet sig?
- Hvad er hovedårsagerne til de menneskeskabte klimaforandringer?
- Hvad karakteriserer den antropocæne tidsalder?

Sociologiske spørgsmål:       
  
- Hvordan kan vi forklare individernes klimaadfærd?
- Har vi ret til forbrug eller pligt til mådehold?
- Er vi på vej til at blive bæredygtige forbrugere?
- Hvorfor er der stigende tilslutning til klimabevægelser?

Politiske spørgsmål:

- Hvilken rolle spiller FNs og EUs klimapolitik i kampen mod klimaforandringerne?
- Hvad karakteriserer den danske klimapolitik?
- Hvordan agerer de danske politiske partier ift. vælgerne omkring klimaspørgsmålet?
- Hvilken demokratisk indflydelse har borgerne på klimapolitikken?
- Hvilken rolle spiller kommunerne i udviklingen og implementeringen af klimapolitikken?

Økonomiske spørgsmål:

- Giver det mening at tænke i en vækstbaseret samfundsøkonomi, når Jordens ressourcer er begrænsede?
- Hvordan påvirker klimaforandringerne økonomien?
- Hvordan kan vi med økonomiske instrumenter bekæmpe klimaforandringerne?
- Hvad er Doughnut-økonomi, og er det svaret på ubalancen mellem økonomi og hensynet til klimaet?
- Er grøn vækst svaret på en ny økonomi?