Forlaget Columbus

Vælgeradfærd og statistik

Velkommen til bogens hjemmeside

Hvorfor vælger vælgerne som de gør? Er vælgernes adfærd udtryk for en rationel kalkule, eller er det sociale faktorer, der forklarer stemmeadfærden? Kan den overhovedet forklares? Og hvordan er vi selv i stand til at undersøge det? Det er hovedspørgsmålene, som besvares i "Vælgeradfærd og statistik".

Bogen tager fat på de vigtigste teorier og begreber om vælgeradfærd og giver konkrete redskaber målrettet kravene ved den skriftlige prøve. På denne hjemmeside finder du supplerende opgaver til bogen.

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)