Vælgeradfærd og statistik

Kapitel 10: Statistiske mål og diagrammer

Tjek på lektien

 1. Hvordan beregnes procentandele? Hvor stor en procentandel udgør fx 20 stemmer på EL ud af 200 stemmer i alt. Hvornår er man nødt til at omregner til procentandele for at kunne konkludere rigtigt?
 2. Hvordan aflæses forskellen mellem to procentandele som fx forskellen mellem 4% og 5%.
 3. Hvordan beregnes indekstal, og hvordan skal det aflæses? Hvad bliver fx indekstallet for 510 elever i 2011, hvis der var 500 elever i 2010 (basisåret)? Hvordan skal det beregnede indekstal aflæses? Hvornår kan man med fordel omregne til indekstal?
 4. Hvordan aflæses indekstallet 95? Hvordan aflæses forskellen mellem to indekstal som fx forskellen mellem 200 og 220?
 5. Hvordan beregnes årlig procentvis ændring? Som fx fra 5,0 mio. kr. i 2010 til 5,5 mio. kr. i 2011? Hvornår kan man med fordel omregne til årlige procentvise ændringer?

Øvelsesopgaver

Procentandele
I Excel-filen ”Øvelser i andel og diagram. Holdninger på FVGH 2017” på denne hjemmeside er der en række ark med elevernes partivalg til kommunalvalget i 2017 i Halsnæs kommune og deres køn, forældreindkomst, klassetrin og alder. Desuden er der ark med elevernes køn og holdning til antal flygtninge og indvandrere samt med elevernes forældreindkomst og holdning til skattenedsættelse.
For hvert ark i excel-filen:

 1. Omregn til relevante procentvise andele. Beregnede tal skal stå i en tabel med overskrift og måleenheder.
 2. Udarbejd et diagram med de beregnede tal. Skriv en diagramtitel. Indsæt aksetitler
 3. Kopiér og indsæt tabel og diagram i Word
 4. Skriv hvad der kan udledes af de beregnede tal og diagrammet.

Indekstal

 1. Udfør det beskrevne i ”Vælgeradfærd og statistik” side 122-124 med brug af excel-filen ”Befolkningens højst fuldførte uddannelse (20-69 år)” på denne hjemmeside.
 2. Beregn indekstal og udarbejd tilhørende diagram ud fra excel-filen ”Øvelse i indekstal og procenter” på denne hjemmeside. Indsæt tabel og diagram med indekstal i Word og skriv, hvad der kan udledes af tabel og diagram.
 3. Beregn procentandele ud fra excel-filen ”Øvelse i indekstal og procenter” på denne hjemmeside. Indsæt tabel med procentandele i Word, og skriv hvad der kan udledes af tabellen.
 4. Hvilken sammenhæng er der mellem indekstallene i opgave 2 og ændringen i procentandele i opgave 3?

Årlig procentvis ændring

 1. Udfør det beskrevne i ”Vælgeradfærd og statistik” side 126-127 med brug af excel-filen ”Indvandrere og efterkommere 2010-2018” fra denne hjemmeside.
 2. Beregn årlig procentvis ændring og tilhørende diagram ud fra excel-filen ”Øvelse i indekstal og procenter” på bogens hjemmeside. Indsæt tabel og diagram med årlig procentvis ændring i Word og skriv, hvad der kan udledes af tabel og diagram.