Vælgeradfærd og statistik

Kapitel 13: Komparativ metode – vælgeradfærd i USA, Tyskland og Danmark

Tjek på lektien

 1. Definér og giv eksempler på følgende begreber:

  • Komparativ metode
  • Beskrivende komparativ metode
  • Forklarende komparativ metode
  • Afhængige variable
  • Uafhængige variable
  • Most similar systems design
  • Most different systems design

 2. Forklar ud fra tabel 13.5, hvordan den komparative most different undersøgelse er tilrettelagt og fagligt begrundet.
 3. Hvad viser figurer og tabeller side 158-161, og hvad kan de bruges til i den komparative undersøgelse?

Øvelsesopgaver

 1. Grupper undersøger vælgernes tilslutning til et nationalkonservativt parti i et selvvalgt andet land ud fra tabel 13.5 (most different designs system). Undersøg fx tilslutningen til Sverigedemokraterne i Sverige, LEGA-partiet og Femstjernebevægelsen i Italien eller Victor Orbans parti Fidesz i Ungarn.
 2. Diskuter om konklusionerne fra den komparative undersøgelse af vælgeradfærd i USA, Tyskland og Danmark kan generaliseres til også at gælde for andre lande?
 3. Sverige og Danmark er ret ens på en række variable, som det fremgår af tabel 13.8. I Danmark vil både Socialdemokratiet, Venstre og Konservative gerne samarbejde med Dansk Folkeparti (DF). Men i Sverige vil hverken Socialdemokratiet eller borgerlige partier samarbejde med Sverigedemokraterne (SD). I hvert fald ikke i forbindelse med det svenske valg i 2018. Undersøg med brug af most similar systems design, hvad der kan være forklaringen på denne forskel mellem Danmark og Sverige. Undersøg DF’s og Sverigedemokraternes politiske udtalelser og de andre partiernes begrundelse for deres forhold til henholdsvis DF og Sverigedemokraterne.
 4. Diskutér, om der er en uafhængig forklarende variabel, som kan indsættes i tabel 13.8?