Vælgeradfærd og statistik

Kapitel 14: Eksterne datakilder

Øvelsesopgaver

 1. Undersøg på www.surveybanken.aau.dk i hvor høj grad kvinders holdninger adskiller sig fra mænds holdninger til fordelingspolitiske og værdipolitiske spørgsmål.
 2. Undersøg på www.surveybanken.aau.dk uddannelsens  betydning for værdipolitiske holdninger og partivalg.
 3. Find i www.statistikbanken.dk tal for partiernes antal stemmer til kommunalvalg i din egen kommune som i tabel 14.3. Eksportér til Excel og konstruer et søjlediagram som i figur 14.5. Hvad viser udviklingen?
 4. Gør som i opgave 3 for en anden kommune efter eget valg og sammenlign med din egen kommune. Hvilke årsager kan der være til forskelle mellem de to kommuner? Søg oplysninger i www.statistikbanken.dk eller www.noegletal.dk, fx om uddannelse, indkomst og formue, der kan forklare forskellene.
 5. Find i www.statistikbanken.dk tal for partiernes antal stemmer til kommunalvalg i Herlev og i Gentofte kommune som i tabel 14.3. Eksportér til Excel og konstruer to søjlediagrammer, hver som i figur 14.5. Sammenlign de to kommuner
 6. Hvilke årsager kan der være til forskelle mellem Herlev og Gentofte kommune? Søg oplysninger i www.statistikbanken.dk eller www.noegletal.dk, fx om uddannelse, indkomst og formue, der kan forklare forskellene.
 7. Valgkamp i USA: FiveThirtyEight (https://projects.fivethirtyeight.com/2020-election-forecast/): Nate Silver er ansvarlig for denne side med analyse af meningsmålinger. Her får man mange af de samme oplysninger som på RealClearPolitics (RCP), som fx udviklingen nationalt og for hver stat ud fra gennemsnit af mange målinger. Desuden får man som på RCP illustrationer, hvor betydningen af antal valgmænd i staterne indgår. FiveThirtyEight adskiller sig fra RCP bl.a. på følgende punkter:

  • Man kan læse om metoden til beregning af gennemsnit mm. Her indgår bl.a. en karakterskala fra A til F for de forskellige institutters meningsmålinger.
  • Valgslangen "The Winding path to victory", hvor svingstaterne er placeret omkring midterlinjen med 270 valgmænd (270 Electoral votes), og staternes længde på stien afspejler antal valgmænd. Man kan så holde markøren hen over hver stat, og se en prognose (forecast) for de to kandidater i staten.
  • FiveThirtyEight simulerer 40.000 udfald ud fra meningsmålingerne, og viser hvem der vinder flest gange ud af 100 gange. Dette gøres både nationalt og for de enkelte stater. Nationalt viser hver prik forskel i antal valgmænd i et udfald (outcome). På statsniveau som fx Florida nedenfor viser hver prik forskel i procentpoints af et udfald. Dette er en anden måde at sammenfatte meningsmålingerne, hvor der måske kan samarbejdes med sandsynlighedsregning i matematik.

Opgaver

 1. Læs i ”Vælgeradfærd og statistik” kapitel 11 Statistisk usikkerhed, herunder om betydning af stikprøvestørrelse, afsnit 13.4 Vælgeradfærd i USA og/eller afsnit 14.4 Datakilder fra USA.
 2. Ovenstående figurer er nedtaget 5. oktober 2020. Find de samme figurer pr. dags dato. Forklar hvad figurerne viser, og om der er sket nogle ændringer siden den 5. oktober. Hvem står stærkest, og hvem er styrket i valgkampen i løbet af oktober måned? Hvad kan årsagerne være?
 3. Undersøg forskellen mellem de to kandidater og udviklingen heri i nogle af de store svingstater omkring midterlinjen 270 Electoral votes. Hvor stor er forskellen mellem de to kandidater:

  • i gennemsnit for de seneste målinger (polling average)
  • i prognosen for 3. november (Projected vote share nov. 3)?

 4. Hvordan har udvikling været i de store svingstater i meningsmålingerne (popular vote) og i vinderchance (chance of winning) for de to kandidater? Kan den førende kandidat være sikker på at vinde ifølge figurerne? Inddrag statistisk usikkerhed i svaret.
 5. I hvor mange tilfælde ud af 100 vil Trump opnå flest valgmænd, selv om han i alt får færrest stemmer?
 6. Nate Silvers metode: fivethirtyeight.com/features/our-new-polling-averages-show-biden-leads-trump-by-9-points-nationally/ Brug dette link til svare på:

  • Hvad er forskellen på gennemsnit af de seneste målinger (polling average) og prognosen for valget (forecast).
  • Hvordan vægtes de forskellige meningsmålinger, og hvilke meningsmålinger medtages slet ikke, når gennemsnittet beregnes?

 7. Opgaver op til præsidentvalget i 2024: Find de ovenstående figurer: Hvad kan der udledes om de to kandidaters chancer nationalt og i afgørende svingstater.