Vælgeradfærd og statistik

Kapitel 2: Klasseanalyse og politiske skillelinjer

Tjek på lektien

  1. Redegør for Karl Marx klasseanalyse.
  2. Redegør for Max Webers klasseanalyse og sammenlign med Karl Marx analyse.
  3. Hvad viser figur 2.1 om udviklingen i befolkningens klassetilhørsforhold? Bemærk fejl i signaturforklaringen: Grøn er middelklassen, og rød er arbejderklassen. I teksten er det forklaret rigtigt.
  4. Hvad viser figur 2.2 om udviklingen i class-voting? Forklar herunder betydningen af Alfordindekset.
  5. Definér begrebet politisk skillelinje.
  6. Forklar Lipset og Rokkans teori om skillelinjer ud fra figur 2.4.
  7. Placér de fire gamle partier (S, V, KF, RV) på hver side af de økonomiske modsætninger i figur 2.4.
  8. Hvilke årsager er der til, at de fire gamle partier har lavere tilslutning i dag end frem til 1968 som vist i figur 2.3? Inddrag begreberne materiel/postmateriel, kernevælger/marginalvælger og volatilitet i besvarelsen.