Vælgeradfærd og statistik

Kapitel 5: Issue voting

Tjek på lektien

  1. På hvilken måde finder vælgerne rationelt frem til, hvem de vil stemme på ifølge Downs teori?
  2. Hvad mener Downs med, at vælgerne og partierne begge ”bevæger sig rundt i et rum”, og hvordan kan vælgerne og partierne flytte sig i forhold til hinanden og mødes?
  3. Forklar teorien om issuevoting.
  4. Hvorved adskiller teorien om issuevoting sig fra Michiganmodellen, og hvilke konsekvenser har issuevoting for forholdet mellem antal kernevælgere og marginalvælgere?
  5. Definér og giv eksempler på positionsissues og valensissues.  
  6. Hvad viser figur 5.1 og figur 5.2 om valensissues betydning for vælgerne?
  7. Forklar hvordan vælgeren afgør sit partivalg ifølge nærhedsmodellen (figur 5.3), og angiv nogle argumenter for nærhedsmodellen.
  8. Forklar hvordan vælgeren afgør sit partivalg ifølge retningsmodellen (figur 5.3), og angiv nogle argumenter for retningsmodellen.

Undersøgelsesopgaver

  1. Diskutér, om jeres egne overvejelser om, hvad I vil stemme på, bedst passer på nærhedsmodellen eller retningsmodellen.
  2. I hvilke issues i nedenstående figur 1 står Trump og Biden stærkest? Hvor er der især stor forskel? Hvordan kan Trump og Biden bruge figur 1 i deres valgkamp i 2020? Er de nævnte issues i figur 1 positions-issues eller valens-issues?