Vælgeradfærd og statistik

Kapitel 6: Populisme og nationalkonservatisme

Tjek på lektien

  1. Definér begrebet populisme.
  2. Forklar de to teorier om årsagerne til stigende tilslutning til populistiske partier.
  3. Angiv nogle tal fra tabel 6.1, der underbygger og ikke underbygger hver af de to teorier.
  4. Forklar Thomas Pikettys multi-eliteteori ud fra figur 6.3.
  5. Hvad viser figur 6.2, og hvordan kan den underbygge multielite-teorien?
  6. Hvad kan der udledes af Branko Milanovics elefantkurve i figur 6.4?

Øvelsesopgaver

  1. Hvordan passer Pikettys tanker om stigende tilslutning til populistiske partier på højrefløjen på tilslutningen til Dansk Folkeparti siden partiet i 1998 første gang stillede op til et folketingsvalg i Danmark?
  2. Diskuter i hvor høj grad Inglehart/Norris’, Pikettys og Milanovics teorier er udtryk for den rationelle vælger eller den socialiserede vælger?
  3. Tekstboks 6.1.: Hvordan forklarer John B. Judis Mr. Trumps sejr og venstrefløjens nederlag? Hvad er John B. Judis´ råd til venstrefløjen?