Vælgeradfærd og statistik

Kapitel 8: Folketingsvalget 2019

Tjek på lektien

 1. Redegør ud fra figur 8.1 og tabel 8.1 for folketingsvalget i 2019 i forhold til valget i 2015.
 2. Redegør ud fra tabel 8.2 for vælgervandringerne 2015-2019. Forklar årsagerne til vælgervandringerne.
 3. Hvad er stemmespild, og hvilken betydning havde stemmespild ved valget i 2019?
 4. Hvordan kan meningsmålinger bruges som strategisk våben af et parti? Inddrag tabel 8.6 i besvarelsen.

Øvelsesopgaver

 1. Vælgervandringer i tabel 8.3: Hvor store er brutto- og nettovælgervandringerne mellem S og DF, S og RV og mellem V og DF. Hvad kan der udledes af tabel 8.3 om betydningsfulde vælgervandringer fra folketingsvalget i 2015 til folketingsvalget i 2019? Inddrag teorier og begreber om vælgeradfærd i besvarelsen.
 2. Spiller det nogen rolle for et politisk parti, hvor dets vælgere er vandret fra? Er det fx lige så godt for SF at snuppe en stemme fra Socialdemokratiet som fra Dansk Folkeparti?
 3. Stemmespild: Diskutér, om det bør det være tilladt at indgå valgforbund ved folketingsvalg?
 4. Diskutér, om spærregrænsen på 2 % skal sættes op, ned eller blive, som den er? Hvad taler for og imod at sætte grænsen op eller ned?
 5. Diskutér, hvilken betydning stemmespild kan få ved næste folketingsvalg?
 6. Meningsmålinger som strategisk våben: Hvad kan der af tabel 8.7 udledes om de fire partiers vælgeres holdning til klimaafgifter på flyrejser?
 7. Kan Radikale, SF og Enhedsliste ud fra tabel 8.7 presse Socialdemokratiet til at gå ind for klimaafgifter på flyrejser?
 8. Hvad kan der af tabel 8.8 udledes om de fire partiers vælgeres holdning til udenlandsk arbejdskraft?
 9. Kan Radikale Venstre ud fra tabel 8.8 presse Socialdemokratiet, SF og EL til at give lettere adgang for udenlandsk arbejdskraft til Danmark, når virksomhederne mangler arbejdskraft?
Tabel 8.7: Vælgernes holdning til klimaafgifter på flyrejser. Procent.
Der bør indføres klimaafgifter på flyrejserSocialdemokraterneDe RadikaleSFEnhedslisten
Helt enig 23,926,935,743,9
Delvist enig 27,532,330,025,8
Hverken enig eller uenig21,218,416,312,3
Delvist uenig 8,38,26,35,4
Helt uenig 10,87,656
Ved ikke 8,36,56,76,6
Total 100100100100
N=1451353460519
Tabel 8.8. Vælgernes holdning til udenlandsk arbejdskraft. Procent.
Der bør være lettere adgang for udenlandsk arbejdskraft til Danmark, når virksomheder mangler arbejdskraft.SocialdemokraterneRadikaleSfEnhedslisten
Helt enig726,611,712,7
Delvist enig24,237,732,828,7
Hverken enig eller uenig28,716,126,321,6
Delvist uenig16,47,412,613,3
Helt uenig14,328,313,3
Ved ikke9,410,28,310,4
Total100100100100
N=1451353460519

For begge tabeller. Partivalg ved Folketingsvalget 5. juni 2019. Kilde: Surveybanken.