Vælgeradfærd og statistik

Kapitel 9: Kommunal vælgeradfærd

Tjek på lektien

 1. Forklar valgvindsmodellen.
 2. Redegør for de fire typer stemmer i tabel 9.2. Hvordan kan tabellen bruges til at underbygge valgvindsmodellen?
 3. Redegør for valgvindseffekterne for partierne i figur 9.2, og angiv årsager til forskellene.
 4. Hvad menes med, at der sker en ”individualisering af kommunalvalget” (side 109)?
 5. Hvordan kan man prøve at forudsige et kommunalvalg?

Øvelsesopgaver

 1. Tabel 9.1: Hvilke partier har Socialdemokratiet taget vælgere fra til kommunalvalget i 2017? Er de taget fra blå blok eller inden for rød blok? Hvilke partier har Venstre taget vælgere fra til kommunalvalget i 2017? Er de taget fra rød blok eller inden for blå blok? Sammenlign med Socialdemokratiet.  
 2. Tabel 9.2: Diskutér, i hvilken grad omfanget af det landspolitiske fokus til et kommunalvalg er en trussel mod det lokale demokrati?
 3. Figur 9.2: Diskutér, hvad Dansk Folkeparti kan gøre for at skærme sig mod den landspolitiske valgvind til et kommende kommunalvalg.
 4. Hvad kan der udledes af tabel 9.3 om effekten af forskellige kampagnemidler?
 5. Du er politisk rådgiver for en ung byrådskandidat, der opstiller for første gang langt nede på partiets liste. Skriv et notat til kandidaten, hvor du argumenterer for, hvilke aktiviteter kandidaten især skal benytte sig af. Kandidaten har 20.000 kr. til sin personlige kampagne.
 6. I nedenstående tabel 9.4 er der forsøgt en forudsigelse at kommunalvalget, hvis det havde fundet sted i august 2020. Find seneste Risbjergsnit eller et andet snit af meningsmålingerne for folketingsvalget. Indsæt tallene i tabel 9.5 og beregn den aktuelle landspolitiske valgvind for partierne, hvis der var kommunalvalg nu.
Tabel 9.4 Valgvind 2017- august 2020
SRVKNBSFDFVLA ELALT
Risbjergsnittet nov 201727,35,24,41,75,216,818,85,68,94,9
Berlingske snit 23. aug. 202032,67,78,44,97,97,318,82,37,90,8
Forskel5,32,543,22,7-9,50-3,3-1-4,1
Valgvindseffekt for hvert parti ved KV 20130,250,520,40,50,50,550,350,550,60,5
Landspolitisk valgvind 2017-20 = Forskel x valgvindseffekt for partiet1,31,31,61,61,4-5,20,0-1,8-0,6-2,1