Forlaget Columbus

Arbejde og arbejdsmarked

  • Bogen

AfPer Henriksen

Arbejde og arbejdsmarked er en temabog om et centralt kernestofområde i læreplanen for samfundsfag, der også fylder meget i den offentlige debat. Skal danskerne arbejde mere eller mindre? Fylder arbejdet for meget i hverdagen?

Denne bog besvarer ikke spørgsmålene, men giver eleverne et fagligt grundlag for at kunne tage stilling ved at undersøge arbejdets og arbejdsmarkedets betydning i sociologisk, økonomisk, politisk og internationalt perspektiv.

For det første fokuserer det sociologiske perspektiv på, hvordan arbejdet har ændret karakter og hvilken betydning ændringer i arbejdet har for identitetsdannelse, ulighed og balancen mellem arbejdet og familieliv. Det økonomiske perspektiv retter blikket mod udbud, efterspørgsel og løndannelse og belyser arbejdsmarkedets betydning for opfyldelse af centrale økonomiske mål. Det politiske perspektiv belyser det skifte, der er sket i dansk arbejdsmarkedspolitik, hvor balancen i flexicurity-modellen forskydes fra velfærd til fleksibilitet og øget arbejdsudbud. Endelig undersøger bogen samspillet mellem den danske model og arbejdsmarkedet i EU med arbejdskraftens fri bevægelighed.

Kan de særlige karakteristika ved det danske arbejdsmarked overleve?

Udgave1
Oplag1
Udgivelsesår2023
NiveauA- og B-niveau
Antal sider174
FagSamfundsfag
ISBN978-87-7970-821-1
FormatPrisAntal 
Forlaget Columbus Bog   DKK 260,00 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 1 år DKK 90,00 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 2 år DKK 125,00 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 3 år DKK 142,50 inkl. moms

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)