Forlaget Columbus

Metodebogen, 2. udgave

  • Bogen

AfVibeke Allerup Petersen, Anders Hassing, Per Henriksen

Metodebogen, 2. udgave præsenterer, hvordan vi bruger samfundsfag til opgave- og problemløsning og introducerer kvalitativ, kvantitativ og komparativ metode. Samfundsfaglig formidling, herunder de skriftlige opgavetyper, belyses med kortfattede eksempler. Endelig demonstrerer et kapitel, hvordan videnskabsteoretiske valg påvirker den konkrete undersøgelse.

2. udgave er grundigt revideret og omstruktureret på en måde, så den både er egnet til projektarbejde med metodefokus i undervisningen og til SRO og SRP med samfundsfag.

Det er en grundlæggende antagelse i Metodebogen, at samfundsfag ikke kun er et teoretisk fag, der foregår i bøgerne og i klasselokalet. Samfundsfag skal være tæt knyttet til empirien, og samfundsfaglig metode gør det muligt at undersøge det omkringliggende samfund på en systematisk måde.

Bogen er skrevet specifikt til samfundsfag på A-niveau, men vil også kunne bruges på andre uddannelsestrin, hvor der kræves en både grundlæggende og grundig introduktion til at gennemføre egne og vurdere andres samfundsfaglige undersøgelser.

Til bogen hører hjemmesiden forlagetcolumbus.dk/metodebogen med supplerende opgaver og øvelser, der bygger på materialet i denne bog.

Udgave2
Oplag1
Udgivelsesår2024
NiveauA-niveau
Antal sider208
FagSamfundsfag
ISBN978-87-7970-805-1
FormatPrisAntal 
Forlaget Columbus Bog   DKK 290,00 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 1 år DKK 90,00 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 2 år DKK 125,00 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 3 år DKK 142,50 inkl. moms

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)