Forlaget Columbus

C-bogen

  • Bogen

AfSøren Kauffeldt

I undervisningen på c-niveau står vi til dagligt over for flere forskellige elevtyper og læringsstile. Formålet med C-bogen er at nå flere af disse og bryde koderne til fagets terminologi og måde at arbejde på. Bogen fokuserer derfor på det visuelle: teorier, modeller og centrale sammenhænge er flere steder illustreret ved simple figurer, der viser og dermed supplerer den skrevne tekst. Hovedområderne politik, økonomi og sociologi gennemgås i særskilte kapitler, og i et afsluttende kapitel anvendes hovedområderne på et tema. Begreber er fremhævet med en farvekode mhp. tilegnelse af fagets terminologi, og hvert kapitel indeholder en liste over de væsentligste begreber. Ligeledes er der i hvert kapitel tabeller, der kan understøtte gennemgangen af grundbogsstoffet i den daglige undervisning. I gennemgående afsnit relateres stoffet til eleverne selv og deres hverdag. På bogens hjemmeside findes læsespørgsmål til de enkelte afsnit samt korte øvelser, hvor eleverne kan anvende den viden, de har tilegnet sig. C-bogen indeholder også et kapitel om eksamen på c-niveau, både om forberedelsen og selve eksaminationen samt et eksempel på en eksamensopgave. Bogen kan, ud over på stx, med fordel anvendes i kultur- og samfundsfagsundervisningen på hf, suppleret med aktuelle artikler m.m.

Søren Kauffeldt er cand.mag. i samfundsfag og historie og lektor på Himmelev Gymnasium i Roskilde.

Udgave1
Oplag1
Udgivelsesår2014
NiveauC-niveau
Antal sider192
FagSamfundsfag
FormatPrisAntal 
Forlaget Columbus eBog 4 år DKK 125,00 inkl. moms

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)