Forlaget Columbus

C samfundet i flere perspektiver

C samfundet i flere perspektiver
Læs uddrag af bogenForlaget ColumbusBesøg bogens side
  • Bogen
  • Anmeldelser

Af Ditte-Marie Klingbech, Iben Helqvist, Maya Thisted og Suzanne Gudbjerg-Hansen

„C samfundet i flere perspektiver“ giver dig mulighed for at undersøge samfundsfaglige problemer med inddragelse af hele den samfundsfaglige værktøjskasse. Bogen er ikke, som mange andre samfundsfagsbøger, inddelt i økonomi, sociologi og politik. Tværtimod bliver både økonomi, sociologi og politik inddraget i hvert enkelt tema.
Denne tilgang giver en helhedsorienteret forståelse for de temaer, som bogen beskæftiger sig med. Desuden ligger en sådan tematisk fremstilling i tråd med HF-læreplanen, der netop argumenterer for, at undervisningen i samfundsfag på c-niveau på HF skal være tematisk tilrettelagt. Nogle af temaerne vil naturligt nok have en vægt mod en af de tre kernediscipliner i samfundsfag, mens andre har en mere ligelig balance mellem økonomi, sociologi og politik.

Bogens fem kapitler er: „Ideologier, velfærdsstat og konkurrencestat“, „Globalisering, arbejdsmarked og velfærd“, „Forskelle i Danmark“, „Demokrati under pres“ samt „Kriminalitetens årsager og konsekvenser“. Kapitel 1, Ideologier, velfærdsstat og konkurrencestat, er et flexi-kapitel. Kapitlet er tilrettelagt således, at det dels kan læses som et selvstændigt kapitel, dels kan det kombineres med de øvrige kapitler. Bogen tilbyder således afhængigt af temperament fire til fem temaer.

Alle bogens forfattere underviser i samfundsfag på Københavns VUC (KVUC).

"C samfundet – i flere perspektiver opstiller en række relevante temaer, som belyses tværdisciplinært, altså både politisk, økonomisk og sociologisk. Det lykkes fint, temaerne er samlet i 5 kapitler: “Ideologier, velfærdsstat og konkurrencestat”, “Globalisering, ­arbejdsmarked og velfærd”, “Forskelle i Danmark”, “Demokrati under pres” og “Kriminalitetens årsager og konsekvenser”. Kriminalitet har fået en renæssance i samf.-undervisningen, derfor godt med et tema herom (...) Forfatterne inddrager på fin vis nyere stof som udkantsproblemer og konkurrencestat i temaerne, så alt i alt får elever og kursister en fornuftig indføring i grundlæggende samfundsanliggender."

Benny Jacobsen / Gymnasieskolen, december 2018

I visse fagbøger med flere forfattere mærker man tydeligt en række sproglige forskelle fra afsnit til afsnit. Det er der på ingen måde tale om i denne bog: Denne anmelder opfatter bogens sprog som meget homogent - og med en klar samfundsfaglig og pædagogisk linje. [...] Bogen rummer ikke blot talrige meget relevante og velvalgte fotografier, men også mange særdeles gode og anvendelige figurer og tabeller, som vore elever, kursister og studerende vil kunne få stort udbytte af. [...] Derfor anbefales bogen på det varmeste til alle undervisere i samfundsfag på flere niveauer.

Ole Fournais / Uddannelsesbladet

Udgave1
Oplag1
Udgivelsesår2018
NiveauC-niveau
Antal sider186
FagSamfundsfag
FormatPrisAntal 
Forlaget Columbus eBog 4 år DKK 150,00 inkl. moms

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)