Forlaget Columbus

Det politiske Europa (4. udg.)

  • Bogen

AfHans Branner

Den klassiske introduktion til Den Europæiske Union i samfundsfagsundervisningen er nu kommet i en ny, 4. udgave.

Bogens struktur med obligatorisk og tematisk stof er bevaret, ligesom den stadig giver en central introduktion til Danmarks forhold til EU og teorierne om europæisk integration.

Men 4. udgave indledes med et nyt første kapitel om EU som historisk eksperiment, og en række nye spørgsmål trækkes frem i de følgende kapitler:

  • Hvornår fører økonomisk samarbejde til konflikt (her taler vi bl.a. Brexit)?
  • Har den nye corona-genopretningspakke ændret målsætningerne for samarbejdet?
  • Er Euroen nu reddet?
  • Hvad betyder skillelinjerne nord/syd og øst/vest i dag?
  • Hvilken plads indtager EU i den globale økonomiske konkurrence?
  • Vil EU kunne leve op til sine nye klimamålsætninger?

Det politiske Europa, 4. udgave, behandler desuden i et nyt afsnit demokratikrisen med fokus på Ungarn og Polen og EU’s sanktionsmuligheder.

Udgave4
Oplag1
Udgivelsesår2021
NiveauA- og B-niveau
Antal sider210
FagSamfundsfag
ISBN978-87-7970-708-5
FormatPrisAntal 
Forlaget Columbus Bog   DKK 260,00 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 1 år DKK 90,00 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 2 år DKK 125,00 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 3 år DKK 142,50 inkl. moms

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)