Forlaget Columbus

Global politik, 5. udg.

Global politik, 5. udg.
  • Bogen

AfHans Branner

International Politik handler om den verden der omgiver os i Danmark og vores egen rolle heri. Hans Branners klassiske grundbog Global politik introducerer som noget nyt i 5. udgave udviklingen i international politik med afsæt i en række megatrends, bl.a. den globale magtforskydning, demokratiernes tilbagetog og klimakrisen.

Med det udgangspunkt stiller bogen skarpt på en række globale politiske problemstillinger:

  • Hvordan er styrkeforholdet mellem USA, Kina, EU og Rusland?
  • I hvor høj grad er forholdet karakteriseret ved samarbejde og i hvor høj grad ved konflikt?
  • Hvilke kræfter arbejder i den ene eller den anden retning?
  • Er vi på vej mod en ny verdensorden hvor staterne spiller en mindre eller en større rolle end hidtil, og hvor verden i højere grad er opdelt?
  • Er globaliseringen ved at bremse op?
  • Hvordan skal man forstå den enkelte stats udenrigspolitiske handlinger, og er der et fælles mønster?
  • Og endelig: Hvilke muligheder har et lille land som Danmark for at gøre sig gældende, varetage sine interesser og fremme sine værdier?

Global politik udkommer i den stærkt reviderede 5. udgave i efteråret 2023.

Udgave5.
Oplag1.
Udgivelsesår2023
NiveauA-niveau
FagSamfundsfag

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)