Forlaget Columbus

Global politik, 5. udg.

  • Bogen

AfHans Branner

International Politik handler om den verden der omgiver os i Danmark og vores egen rolle heri. Hans Branners klassiske grundbog Global politik introducerer som noget nyt i 5. udgave udviklingen i international politik med afsæt i en række megatrends, bl.a. den globale magtforskydning, demokratiernes tilbagetog og klimakrisen.

Med det udgangspunkt stiller bogen skarpt på en række globale politiske problemstillinger:

  • Hvordan er styrkeforholdet mellem USA, Kina, EU og Rusland?
  • I hvor høj grad er forholdet karakteriseret ved samarbejde og i hvor høj grad ved konflikt?
  • Hvilke kræfter arbejder i den ene eller den anden retning?
  • Er vi på vej mod en ny verdensorden hvor staterne spiller en mindre eller en større rolle end hidtil, og hvor verden i højere grad er opdelt?
  • Er globaliseringen ved at bremse op?
  • Hvordan skal man forstå den enkelte stats udenrigspolitiske handlinger, og er der et fælles mønster?
  • Og endelig: Hvilke muligheder har et lille land som Danmark for at gøre sig gældende, varetage sine interesser og fremme sine værdier?
Udgave5
Oplag1
Udgivelsesår2023
NiveauA-niveau
Antal sider304
FagSamfundsfag
ISBN978-87-7970-804-4
FormatPrisAntal 
Forlaget Columbus Bog   DKK 290,00 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 1 år DKK 107,50 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 2 år DKK 142,50 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 3 år DKK 161,25 inkl. moms

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)