Forlaget Columbus

Indien - den nye stormagt

  • Bogen
  • Anmeldelser

AfJacob Graves Sørensen, Tom Sig Jessen

En studieretningsbog til engelsk og samfundsfag. Bogen fokuserer på det moderne Indiens sociale, økonomiske og politiske forhold, set fra både en engelskfaglig og en samfundsfaglig vinkel. De to fag optræder ligeværdigt i bogen, og den kan derfor benyttes både fagfagligt i hvert af de to fag på A- og B-niveau, og i flerfaglige forløb på studieretninger med engelsk og samfundsfag, hvor den kan anvendes til toning af studieretningen. Herudover kan den også bruges i forbindelse med AT-forløb, studierejser og større skriftlige opgaver som SRO og SRP. I flerfaglige forløb kan historielæreren let kobles på, hvis han selv vil supplere med lidt kildemateriale. Bogen er inddelt i følgende seks kapitler:

  • Kapitel 1: Indiens historie: Fra Indus-kultur til ny stormagt.
  • Kapitel 2: Det politiske system i Indien: Verdens største demokrati.
  • Kapitel 3: Indiens vækstøkonomi.
  • Kapitel 4: Sociale skillelinjer i Indien.
  • Chapter 5: Language, literature and popular culture (kapitlet er skrevet på engelsk).
  • Kapitel 6: Indiens udenrigspolitik.

Den engelskfaglige vinkel: Til hvert kapitel er der knyttet en række engelsksprogede tekster inden for både fiktion og nonfiktion, der tager udgangspunkt i kapitlets temaer og centrale problemstillinger, således at engelskfagets kerneområder som tekstanalyse og emnelæsning sættes i spil. Hver tekst suppleres med en kort indledning, pre- og post-reading-øvelser, spørgsmål til analyse og perspektivering samt forslag til sproglige øvelser, relevante links, skriftligt arbejde samt tværfaglig vinkel i forhold til samfundsfag. Endelig er kapitlet om sprog, litteratur og populærkultur som nævnt skrevet på engelsk, og det kan derfor bruges som introduktion til den britiske arv og kolonitidens betydning for det moderne Indien med særligt henblik på det engelske sprog, engelsk-indisk litteratur og kulturelle fænomener som cricket og Bollywood-film.

Den samfundsfaglige vinkel: Her kommer bogen hele vejen rundt om det moderne Indien med teorier, begreber og empiri inden for samfundsfags fire discipliner. Der er lagt særlig vægt på den pædagogiske fremstilling med masser af modeller, figurer og tabeller.

I kapitel 2 behandles Indiens politiske system, herunder de mange politiske partier og interessegrupper, medierne og problemerne med korruption og bureaukrati. I kapitel 3 fokuseres der på Indiens forsigtige globaliseringsstrategi og status som vækstøkonomi. Hvordan ligger Indien mht. til opfyldelse af de samfundsøkonomiske mål? Er Indien en økonomisk elefant eller tiger? Kapitel 4 handler om kastesystemet, de rivaliserende religioner, uligheden og den dybe fattigdom, de mangelfulde uddannelses- og sundhedssystemer samt om pige- og kvindeliv, der ikke er nogen dans på roser. I kapitel 6 behandles Indiens placering i det sydasiatiske sikkerhedskompleks, de udenrigsøkonomiske mål, klimapolitikken, ambitionerne i FN, BRIKS-samarbejdet mv.

"Sådan skal det gøres! (...) Man mærker tydeligt hele bogen igennem de to forfatteres brede erfaring dels med undervisning, dels med udgivelse af flere undervisningsbøger. Forlaget Columbus fortjener vanen tro megen ros for en hårdt tiltrængt dansk bog om dette emne og for et veldisponeret materiale med et tydeligt pædagogisk sigte. Lad os få flere af samme slags!"

Ole Fournais / Uddannelsesbladet

"Bogen kommer hele vejen rundt om det moderne Indien med teorier, begreber og empiri inden for samfundsfags fire discipliner. Der er lagt særlig vægt på den pædagogiske fremstilling med masser af modeller, figurer og tabeller."

Redaktionel omtale / Djøfbladet

"Tværfagligheden er sat i højsædet, og derfor er bogen særdeles velegnet til et fagligt samarbejde mellem samfundsfag og engelsk. Men den har også kvaliteter som gør at den kan bruges uden samfundsfag, hvis man skulle have lyst til at lave et enkeltfagligt forløb om Indien, eller hvis man vil inddrage fx historie eller religion. Alle afsnit er velskrevne, omfattende og hele tiden skrevet med henblik på det faglige samarbejde Hvis man har planer om at arbejde med Indien på et eller andet plan - enkelt- eller tværfagligt - er denne bog et MUST, da den demonstrerer stor faglighed og overblik over et komplekst land."

Peter Møller Westergaard / Anglo Files #173

Udgave1
Oplag1
Udgivelsesår2014
NiveauA og B-niveau
Antal sider304
FagSamfundsfag, Engelsk
ISBN978-87-7970-220-2
FormatPrisAntal 
Forlaget Columbus Bog   DKK 260,00 inkl. moms

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)