Forlaget Columbus

From Battlemind to Homemind

  • Bogen
  • Anmeldelser

Af Christopher Bisgaard Olesen

Titlen ”From Battlemind to Homemind” refererer til omstillingen af soldater fra kampberedskab til genindsættelse i den civile verden. Bogen er en antologi til engelskfaget, men er yderst velegnet til brug i samarbejde med samfundsfag og historie.

Bogen behandler emnet krig i det 20. og 21. århundrede med temaerne før, under og efter kamp. Den fokuserer dels på legitimeringen af krig, dels på oplevelsen af at være i krig, og dels på problemet i at omstille sig til det civile liv efter at have oplevet krig.

Antologien bruger forskellige teksttyper: Politiske taler, romanuddrag, noveller, digte, interviews og artikler. Den indeholder også forskellige illustrationer som tematiserer krigsemnet.

Christopher Bisgaard Olesen er international koordinator, kursusleder og underviser i engelsk og filosofi på Ordrup Gymnasium.

"Forlaget Columbus lancerer en antologi til engelskfaget, som tematiserer krig, og den lægger op til et samarbejde med samfundsfag og historie. Det må siges at være tema til tiden! (...) en tiltrængt opdatering af et evigt aktuelt emne."

Margit Nordskov Nielsen / Anglo Files #170

"[...] antologien indeholder et fortrinligt og brugbart engelsksproget tekstudvalg, som belyser et interessant og højaktuelt emne om soldater i krig og deres omstilling fra kampberedskab til civilt liv, og som kan engagere eleverne." ”PTSD hos soldater er et højaktuelt emne, som gymnasielærer ved Ordrup Gymnasium Christopher Bisgaard Olesen tager op i en ny og vellavet lærebog til engelskfaget.” ”Forfatteren lægger vægt på mangfoldighed i genrer. Således indgår både politiske taler, uddrag af romaner og noveller (herunder to af Hemingway), interview og artikler i bogen, som også er forsynet med nyttige kildehenvisninger i form af fodnoter.”

Flemming Ravn / gymnasieskolen.dk

★★★★ "Antologien kommer vidt omkring med forskellige teksttyper, som politiske taler, romanuddrag, noveller, digte, interviews og artikler. Desuden indgår også en række glimrende og meget relevante illustrationer, som tematiserer krigsemnet. (...) bogen er yderst relevant og nødvendig i en tid, hvor flere og flere danskere oplever at komme hjem fra en såkaldt mission."

Ole Fournais / Uddannelsesbladet #4

Udgave1
Oplag1
Udgivelsesår2013
NiveauA og B-niveau
Antal sider160
FagEngelsk
ISBN978-87-7970-188-5
FormatPrisAntal 
Forlaget Columbus Bog   DKK 260,00 inkl. moms

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)