Forlaget Columbus

Language and Power

  • Bogen
  • Anmeldelser

Af Tine Vedel Eriksen

Antologien Language and Power beskæftiger sig med samspillet mellem sprog og magt med fokus på undertemaerne ‘køn og seksualitet’, ‘race og etnicitet’ samt ’socialklasse’ og tematiserer på den måde en række af de tendenser, der lige nu præger litteraturen i de engelsktalende lande.

Antologien henvender sig primært til elever, der er i gang med 2. eller 3. år af en gymnasial uddannelse. Den er tænkt som en videreførelse af det begrebsapparat, eleverne har lært i AP, samt de begreber, de har med sig fra den litterære analyse og analysen af non-fiktion i 1.g, 1.hf eller 1. år af hhx. Bogen bygger videre på og gentænker traditionelle emner i engelskundervisningen som den amerikanske drøm, identitet, race og det multikulturelle samfund. Antologien indeholder tekster fra 00erne og 10erne samt enkelte ældre, kanoniserede tekster.

Bogens tre kapitler indledes af centrale spørgsmål og et billedmateriale, der udfordrer eleverne til at reflektere over egne holdninger til emnet og som samtidigt medvirker til, at de tilegner sig nogle grundlæggende begreber, der kan danne fundament for arbejdet med de efterfølgende tekster.

Tine Vedel Eriksen er lektor i engelsk og dansk ved Risskov Gymnasium.

"Med Language and Power er elever og lærere godt hjulpet på vejen mod de kernefaglige kompetencer i engelsk. Tak for det!"

Margit Nordskov Nielsen / Anglo Files #170

”Sproglig bevidsthed og sprogsociologi er i fokus. Thi et ord er ikke bare et ord! Et ord er ladet med betydninger, værdier, associationer og konnotationer; og måden at tale på kan sige meget om den talende såvel som vedkommendes opfattelse af det, som han/hun taler om.” ”Bogen retter sig mod 2. eller 3. år af en gymnasial uddannelse. Den er pædagogisk bygget op i sin præsentation af de tre undertemaer, der indledes af spørgsmål og et billedmateriale, som udfordrer eleverne til at reflektere over egne holdninger til emnet. Det er ligeledes et plus, at de fleste af teksterne er nutidige, det vil sige fra efter år 2000.” ”Materialet er yderst velvalgt og vellavet med gode opgaver til samt stikordsregister. Derfor får bogen den højeste bedømmelse: seks stjerner ud af seks.”

Flemming Ravn / gymnasieskolen.dk

"Forlaget Columbus skal igen-igen have ros for en yderst relevant og nyttig bog til et fag, som ikke bare skal være turistgloser." "Bogen anbefales på det bedste, og jeg forventer, at den købes til alle lærere med undervisning i det sprog, som mange tror, de behersker."

Ole Fournais / Uddannelsesbladet #3, 2015

Udgave1
Oplag1
Udgivelsesår2013
NiveauA- og B-niveau
Antal sider160
FagEngelsk
ISBN978-87-7970-181-6
FormatPrisAntal 
Forlaget Columbus Bog   DKK 260,00 inkl. moms

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)