Forlaget Columbus

Midt i en krisetid

  • Bogen

AfHans Henrik Henriksen, Jeppe Bæk Meier, Rasmus Thestrup Østergaard

Midt i en krisetid behandler fire aktuelle kriser, som givetvis kommer til at sætte deres præg på det 21. århundrede. De fire kriser er coronakrisen, demokratiets krise, tillidskrisen samt krisen mellem USA og Kina. Bogen giver dermed et bud på, hvordan man kan arbejde med kriser inden for økonomi, politik, sociologi og international politik.

Midt i en krisetid er skrevet til undervisningen på stx i studieretninger med samfundsfag på A-niveau og lægger op til et samarbejde med matematik på B- eller A-niveau. Hvert kapitel indeholder et omfattende samfundsfagligt teoriafsnit og et kortere matematisk teoriafsnit, der efterfølgende anvendes på den konkrete case. Kapitel 1 og 2 er primært tænkt til undervisningen i 2.g, mens kapitel 3 og 4 bedst anvendes i 3.g. Kapitel 1 kan læses af alle elever med matematik på B-niveau. For elever på B-niveau gælder, at de også kan anvende matematikken i kapitel 2 og 3, mens de teoretiske afsnit passer bedst til elever med matematik på A-niveau. Endelig er dele af matematikken i kapitel 4 kun velegnede for elever med matematik på A-niveau.

Hvert af bogens fire kapitler kan læses uafhængigt af de andre, ligesom de teoretiske afsnit kan anvendes på andre kriser. Det er desuden oplagt at anvende bogen i tværfaglige projekter, herunder SRO og SRP.

Hans Henrik Henriksen, Jeppe Bæk Meier og Rasmus Thestrup Østergaard er ansat på Fredericia Gymnasium. Hans Henrik Henriksen er medfatter til bogen Udkant – om det splittede Danmark (Columbus 2018). Jeppe Bæk Meier og Rasmus Thestrup Østergaard har sammen skrevet Krigens historie (Columbus 2017) og USA´s tilblivelse (Columbus 2019).


Udgave1
Oplag1
Udgivelsesår2020
NiveauA-niveau
Antal sider206
FagSamfundsfag, Matematik
ISBN978-87-7970-654-5
FormatPrisAntal 
Forlaget Columbus Bog   DKK 260,00 inkl. moms

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)