Forlaget Columbus

Psykologi - fra celle til selfie

  • Bogen
  • Anmeldelser

Af Flemming André Phillip Ravn og Troels Wolf

Psykologi – fra celle til selfie er tilpasset læreplanen i Psykologi C på ungdomsuddannelserne, således at de fire obligatoriske hovedområder dækkes. Derudover er der tre andre spændende områder. De syv områder kan evt. læses i forskellig rækkefølge, og der kan plukkes ud inden for områderne:

  • 1) Udviklingspsykologi (obligatorisk)
  • 2) Personlighed (obligatorisk)
  • 3) Individet i det senmoderne samfund
  • 4) Socialpsykologi (obligatorisk)
  • 5) Fascismens psykologi
  • 6) Læring og kognition (obligatorisk)
  • 7) Neuropsykologi

Bogen kan også anvendes til stofområder på B-niveau og til brug i tværfagligt samarbejde. Den er skrevet af en biolog med sidefag i idræt og retorik samt en humanist og sprogmand med en faible for samfundsvidenskab og med mange års psykologiundervisning bag sig. Forfatterne har søgt at honorere de krav og den kultur, som bor i de tre akademiske fakulteter: humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab.

Med titlens alliteration mellem ”celle” og ”selfie” ønsker forfatterne at signalere, at biologi, hjerneforskning, traditionel psykologi og det selvmonitorerende individ i det senmoderne samfund hænger sammen. Der er en god balance mellem ældre psykologiske teorier, f.eks. behaviorisme og humanistisk psykologi, og nyere, f.eks. positiv psykologi, radikaliseringsteori og neuropsykologi.

Psykologi er et bredt fag, og bogen behandler psykologiske fænomener ud fra forskellige forståelsesmodeller. Biologiske aspekter inddrages i vidt omfang, og de store videnskabelige landvindinger inden for udforskningen af hjernen inddrages overalt i bogen, hvor moderne hjerneforskning kan bidrage med supplerende viden.

Bogens bredde og didaktiske sigte gør den oplagt til selvstudium såvel som undervisning på mellemlange uddannelser, højskoler, efterskoler og aftenskoler – ud over gymnasiet og HF.

★★★★★ TOPKARAKTER "Bogen er særdeles velegnet som grundbog i psykologiundervisningen i gymnasiet. Det fremgår tydeligt, at forfatterne er erfarne undervisere, som ved, hvordan fagstof formidles til unge mennesker. Med sin lækre grafiske og didaktisk reflekterede præsentation af det psykologifaglige stof markerer denne grundbog sig fornemt i forhold til eksisterende grundbøger på markedet. Den er hermed anbefalet ..."

Jan Bæk / Gymnasieskolen #4

Udgave1
Oplag2
Udgivelsesår2017
NiveauC-niveau
Antal sider336
FagPsykologi
ISBN978-87-7970-289-9
FormatPrisAntal 
Forlaget Columbus Bog   DKK 340,00 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 1 år DKK 125,00 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 2 år DKK 161,25 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 3 år DKK 180,00 inkl. moms

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)