Forlaget Columbus

Sociologi i virkeligheden

  • Bogen

Af Daniel Nordstrand Frantzen og Lasse Baggesen (red.)

Sociologi i virkeligheden præsenterer 12 undersøgelser, der alle er udført og skrevet af studerende ved sociologi-uddannelsen på Københavns Universitet.

I bogens kapitler bliver det anskueliggjort, hvordan man gennem kvalitative, kvantitative, digitale og ‘miksede’ metoder kan undersøge samfundsmæssige problemstillinger. Bogen inviterer alle, der er samfundsfagligt nysgerrige til – med afsæt i de 12 eksempler – at træne deres færdigheder i at undersøge aktuelle samfundsforhold.

Bogen er relevant for såvel nye studerende på videregående uddannelser som studerende på professionsuddannelser og for samfundsfagsundervisningen i gymnasiet, idet den på en overskuelig måde demonstrerer, hvordan man kan gennemføre empiriske undersøgelser - navnlig med afsæt i cases.

Bogen kan også bruges som en veloplagt vejviser til forskellige teoretikere, metoder og arbejdsformer, som man vil komme i kontakt med i løbet af sin uddannelse.

Udgave1
Oplag1
Udgivelsesår2019
NiveauA-niveau, Bachelor
Antal sider176
FagSamfundsfag, Sociologi
ISBN978-87-7970-495-4
FormatPrisAntal 
Forlaget Columbus Bog   DKK 250,00 inkl. moms
Forlaget Columbus eBog 4 år DKK 202,50 inkl. moms

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)