Forlaget Columbus

Sociologibogen (2. udg.)

  • Bogen

Af Søren Juul, Jørgen Elm Larsen og Jytte Kristensen

Hvordan kan det sociale liv undersøges og fortolkes?

Denne bog har fokus på de grundlæggende problemstillinger, som sociologer beskæftiger sig med, og de mange forskellige teoretiske svar.

I 2. udgave af Sociologibogen er niveauet stadig højt, men sproget er mere i øjenhøjde med eleverne, og fokus er rettet mod at give eleverne en forståelse for feltet ud fra, hvordan de selv oplever verden. Bogen er kraftigt revideret og opdateret, den tager eleverne mere ved hånden, og der er indarbejdet helt nye opgaver, der knytter sig til materialet.

Et nyt kapitel om ungdommen i præstationssamfundet tegner med dybdegående brug af empiri et billede af nutidens unge og perspektiverer den dagligdag, som eleverne kender fra gymnasielivet. Herefter bredes den sociologiske forståelse ud og trækker de større historiske linjer med brug af de klassiske sociologer, hvorefter kapitlet om senmodernitet sætter rammen for resten af bogen.

Sociologibogen, 2. udgave indeholder følgende kapitler:

  • Kapitel 1: Introduktion: Hvad er sociologi?
  • Kapitel 2: Unge i præstationssamfundet
  • Kapitel 3: De klassiske sociologer
  • Kapitel 4: Sociologiske samtidsdiagnoser
  • Kapitel 5: Hverdagslivets sociologi
  • Kapitel 6: Den sociale konstruktion af viden og magt
  • Kapitel 7: Samfundsvidenskab og frigørelse – kritisk teori

Sociologibogen er en del af Columbus’ serie af grundbøger til samfundsfag på A-niveau.

Udgave2
Oplag1
Udgivelsesår2020
NiveauA-niveau
Antal sider256
FagSamfundsfag
ISBN978-87-7970-620-0
FormatPrisAntal 
Forlaget Columbus Bog   DKK 290,00 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 1 år DKK 107,50 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 2 år DKK 142,50 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 3 år DKK 161,25 inkl. moms

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)