Forlaget Columbus

UK Now - An Introduction to Modern Britain

UK Now - An Introduction to Modern Britain
  • Bogen

AfJakob Sinding Skött, Casper Sylvest

Få det fulde og aktuelle overblik over Storbritannien efter Brexit med UK Now.

UK Now giver en introduktion til Storbritannien. Bogen tager sit udgangspunkt i EU-afstemningen i 2016 og ser på årsagerne til afstemningens resultat og det afledte konsekvenser, som beslutningen har haft for Storbritanniens internationale forhold såvel som for indenrigspolitik, samfund og kultur. Bogen undersøger de kulturelle, sociale, økonomiske og politiske ændringer, der har formet den britiske nationale identitet og bragt Storbritannien til Brexit-perioden, inklusiv reformer af velfærdsstaten, stigende social ulighed, øget selvstyre i Skotland og Nordirland, stigende kulturel diversitet, fundamentale ændringer i medielandskabet og transformationen af Storbritanniens udenrigsrelationer.

UK Now er skrevet af lektor Jakob Sinding Skött og professor ved SDU Casper Sylvest.

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)